Karat

Pırlantanın Ağırlığı: karat

Değerli taşların ve dolayısıyla pırlantaların da ağırlığı karat cinsinden ölçümlendirilmektedir (1 karat = 0,2 gram). Bir karat ayrıca 100 puan olarak da ifade edilir. 1 karatın üzerinde ağırlığa sahip değerli taşlar genel olarak karat ile ifade edilirler ancak ağırlıkları 1 karatın altında olan taşlar ise genellikle puan cinsinden ifade edilirler. Karat ifadesi “ct” kısaltması ile belirtilmektedir.

Örnek: Eğer 1,76 ct bir elmas söz konusu ise; bu elmas “bir nokta yetmiş altı karat” olarak okunur. Ayrıca 0,35 ct bir elmas “35 puan” olarak değerlendirilmektedir. Değerli taş kalitesine sahip en büyük elmas olan, 3106,75 ct ağırlığındaki ünlü Cullinan elmasının ağırlığı da 621,35 gr olarak hesaplanır.

Elmasın ağırlığı ile boyutu kavramları

Elmasın ağırlığı ile boyutu kavramları

Karatın Tarihi:

Elmas çok değerli olduğu için onun ağırlığını ve dolayısıyla değerini doğru olarak hesaplamak her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Geçmişte elmas satıcıları, ağırlığı buğday taneleri veya 0,197 gr gibi net bir ağırlığa sahip Keçiboynuzu Ağacının kahverengi tohumları ile ölçümlendirmişlerdir. Bu ağırlık daha sonra metrik karatın temelini oluşturmuştur. “Karat” kelimesi, her ikisi de Keçiboynuzu ağacının tohumları anlamına gelen Yunancadaki “Keration” ve Arapçadaki “Kharrub” kelimelerinden gelmektedir.

Karat ağırlık ölçüsü olarak 20. yüzyılın başlarında standartlaşmıştır ancak kesinlik kazanmamıştır. O zamanlar bir karatlık elmas alındığında, alındığı yere bağlı olarak bu elmasın ağırlığı 0,95 karatla 1,07 karat arasında olabilmekteydi. Ancak 1907’de; Avrupa, Japonya, Tayland, Meksika, Güney Amerika, ABD ve Rusya gibi dünyadaki en önemli değerli taş merkezlerinde metrik karat gramın beşte biri olarak kabul edilmiştir.

 IDC yuvarlama kuralları

Pratikte elmasın ağırlığı virgülden sonra en az iki basamak ile ifade edilmektedir, örnek vermek gerekirse 1.24 ct gibi. Bu durumda 0,002 gramlık sapma payları konuya dahil edilmelidir.

Ağırlık ancak virgülden sonra 2 basamak ile ifade edilmektedir, üçüncü basamak eğer 9’dan küçük ise bir önceki sayıya yuvarlanır eğer üçüncü basamak 9 ise bir üst sayıya yuvarlama söz konusu olmaktadır.

Örnek:            1,245 ct  → 1,24 ct olarak yuvarlanır,

1,249 ct → 1,25 ct olarak yuvarlanır.

Elmas sertifikası hazırlanırken ağırlık elektronik teraziler yardımıyla olabildiğince gerçek değerine yakın ağırlık ölçümleri yapılmaktadır. Bu işlemde virgülden sonra beş basamaktan hesaplayarak en olası kesinlikte yuvarlama işlemini gerçekleştirilmektedir.

Karat ve değer

Daha büyük olan taşın daha yüksek değerde olacağı aşikardır. Ayrıca örneğin 0,80 ct bir taşın değerinin iki adet 0,40 ct’lık taşın değerlerinin toplamından daha değerli olması da enteresan bir durumdur. Büyük taş daha nadir bulunur – bu nedenle daha değerlidir – aynı ağırlığa denk gelen birçok taştan daha değerlidir.

Elmas işinde fiyatlandırma strüktüründe en önemli konu “sihirli sınır” olarak adlandırılan konudur. Eğer elmasın her ağırlığı için bir fiyat-karat grafiği çizilirse bunun lineer bir çizgide ilerlemeyecek aksine birçok sıçrama içeren bir grafik olacaktır

Elmasın fiyat strüktüründeki sihirli sınırlamalar

Elmasın fiyat strüktüründeki sihirli sınırlamalar

Burada elmasın ağırlığının artarken sihirli bir sınırdan itibaren elmas fiyatı büyük bir sıçrama göstermektedir.

Bazıları 0,30 ct ile 0,50 ct hatta 1 ct ve bunların toplamı gibi sınırlar bulabilmektedirler. Bundan olayı, örneğin bir karat civarındaki bir taş grafikte bir birim altında bulunan taştan %30 daha değerli olacaktır. İki karatlık bir taşta da buna yakın bir artış söz konusu olacaktır. İşte bu nedenler de elmasın ağırlığının sertifikaya yazılmasından önce neden düzenlemeden geçtiğinin sebeplerini oluşturmaktadır.

Bu sihirli sınır, yuvarlama kuralları ile birlikte ilk C kavramı ağırlık konusunun önemini yansıtmaktadırlar. Ölçülendirmede yapılan küçücük bir hata fiyatta belirgin bir değişikliğe yol açacağından kar zarar hesaplarında değişikliğe neden olmaktadır.

Ağırlığa göre değişim gösteren fiyatlar

Ağırlığa göre değişim gösteren fiyatlar

 

 

 

Ağırlık ölçü birimi karat ile altın içeriği karat arasındaki fark

Değerli taşların ağırlık ölçü birimi (Karat, “ct”) ile altın alaşımlarının saflığını belirtmede kullanılan ölçü birimi (karat, “kt”) farklı şekilde okunsa da aynı kelime ile belirtilmektedir. Bu saflık değerlendirmesi saf altın/diğer metal oranının değerini vermektedir. Altın alaşımının içeriği karat veya binlerle ifade edilmektedir.

Saf altın 24 karat veya 1000/1000 olarak ifade edilir; 18 karat altın 750/1000 veya 3/4 saflıkta ve 1/4 diğer metal içeriğine sahip demektir. En çok bilinen altın alaşımları 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar ve 8 ayar karattır. Aşağıdaki tabloda en bilinen altın alaşımları gösterilmektedir.

Altın Alaşımları

24 karat

1000/1000

22 karat

916/1000

20 karat

833/1000

18 karat

750/1000

14 karat

585/1000

9 karat

375/1000

8 karat

333/1000

Beyaz Altın

18 karat sarı altın ile 18 karat beyaz altın arasındaki fark güzel bir örnektir. İki metalin de altın/diğer metal oranı 750/1000’dir. Ancak sarı altın içerisinde daha fazla bakır bulunurken beyaz altın içerisinde daha fazla gümüş, platin veya paladyum bulunmaktadır. Kompozisyonu nedeniyle beyaz altın daha fazla pahalı olmaktadır.

Altının saflık değeri karatın yükselmesi ile artmaktadır: 14 karat altın, 14 parça altın ile 10 parça diğer metalin alaşımıyken; 8 karat altında sadece 8 parça altın toplam 24 parçanın içerisinde alaşımlanmış demektir.

Skala tipleri

pirlanta elektronik terazisi

pirlanta elektronik terazisi

 

Elmas işinde cep terazilerinden tutun son teknoloji ürünü elektronik terazilere kadar bir çok terazi tipi kullanılmaktadır. Basit bir terazi kullanıldığında ölçüm değerlerinde oluşacak hata payının ve dolayısıyla oluşacak finansal durumların göz önüne alınması gereklidir. Ölçümlerdeki kesinliği, basitliği ve hızından dolayı elektronik terazilerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Etiketler: , , ,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>