Pırlanta Berraklık

Berraklık

Elmasların kalite değerlendirmesinde kullanılan saflık faktörü “berraklık”, ikinci “C” kavramı olarak belirtilir. Berraklık, elmasın saflık derecesini ve sahip olduğu iç ve dış karakteristiklerine göre tanımlamaktadır. Çoğu elmas oluşumları ve büyümeleri sırasında oluşmuş, gözle görülmesi zor ancak mikroskop veya lup ile incelendiğinde gayet belirginleşen emprüteler barındırır. Berraklık sınıfının değerlendirilmesinde nihai sonuca büyük etkileri olabilen bir takım faktörler göz önüne alınır. Bu nedenle deneyim miktarı elmasın berraklık sınıfının değerlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.


Berraklık değerlendirilmesi için IDC kuralları (Uluslararası Elmas Konseyi / HRD)

IDC “loupe-clean” den “pik” e doğru değişen 10 berraklık değeri barındıran bir berraklık değerlendirme skalası geliştirmiştir. Her berraklık sınıfı açıkça isimlendirilmiş ve kurallar dahilinde açıklanmıştır.

Loupe-clean sınıfının IDC’ye göre tanımlaması:

Eğer elmas deneyimli bir elmas uzmanı tarafından 10x lup (küresel ve kromatik aberasyonları düzeltilmiş) ile db65 ışıklandırma koşullarında derinlemesine incelenir ve iç karakteristiklerden hiç birine rastlanmaz ise bu elmas, “loupe-clean” olarak sınıflandırılır. Nihai karar 10x lup ile verilmek durumundadır. Tavsiye edilen inceleme metodu ise 10x lup kullanarak, limiti düzenleyecek inklüzyona sahip bir IDC tarafından kabul görmüş referans taş ile kıyaslama yapmaktır.

Diğer berraklık sınıfları:

Pırlanta Berraklık sınıflandırması

Pırlanta Berraklık sınıflandırması

 

IDC (HRD), CIBJO, SCAN.D.N. ve GIA berraklık değerlendirmeleri kıyaslama tablosu

Antwerp Yüksek Konseyi’nin elmas değerlendirme laboratuarı, IDC kurallarınca çalışan tek enstitü değildir. Ayrıca daha başka laboratuarlar bu kurallara uygun olarak çalışmakta bunların yanı sıra elmasın berraklık değerlendirmesi için, çok az modifiye edilmiş adlandırmalara ve kurallara uygun olarak çalışan laboratuarlar da bulunmaktadır.Aşağıdaki kıyaslama tablosunda bu farklılıklar özetlenmiştir.

IDC (HRD), CIBJO, SCAN.D.N ve GIA berraklık değerlendirmeleri kıyaslama tablosu

IDC (HRD), CIBJO, SCAN.D.N ve GIA berraklık değerlendirmeleri kıyaslama tablosu

Karakteristik oluşumlar

Pırlantanın (Elmasın) berraklık sınıfı 5 gruba ayrılmış bir takım karakteristikler ile tanımlanmaktadır.

  •  İç karakteristikler
  • Dış karakteristikler
  • İç ve dış karakteristiklerin kombinasyonu
  • Yapısal fenomen
  • Geçirgenlik

 Pırlanta İç karakteristikler

İç karakteristiklerin çok büyük bir kısmı elmasın kristalizasyonu veya ham elmasın parlatılması (örn: gerilme klivajları) sırasında oluşmaktadırlar. Karakteristiklerin yapısal nitelikleri berraklık değerlendirmesinde her hangi bir etkiye sebep olmamaktadır.

Pırlanta İç karakteristikler İğne ucu

İğne ucu Pırlanta İç karakteristik

İğne ucu Pırlanta İç karakteristik

İğne ucu oluşumu elmas içerisinde meydana gelmiş görülebilen en küçük inklüzyondur.

Parlak beyaz ya da siyah kontrastlı bir nokta olarak gözlenir.

Toz tanecikleri ve elmas yüzeyindeki aşınma figürleri ile karıştırılması olasıdır.

 

 

Pırlanta İç karakteristikler İğne ucu grupları

Pırlanta İç karakteristikler İğne ucu grupları

Pırlanta İç karakteristikler İğne ucu grupları

 

Bu oluşum iğne ucu yapılarının yakın mesafelerde bir araya gelmeleri ile oluşmaktadır .

Toz partikülleri, birbirlerine çok yakın aşınma figürleri veya küçük yanık izleri ile karıştırılması olasıdır.

 

 

Kristal inklüzyonları

Kristal inklüzyonu iğne ucundan geniş ve belirgin bir geometriye ve hacme sahiptir, çeşitli renklerdeki farklı mineraller elmas içerisinde kristal inklüzyonu olarak değerlendirilebilir.

Beyaz renkli bir kristal inklüzyonu

Beyaz renkli bir kristal inklüzyonu

Renkli kristal inklüzyonu

Renkli kristal inklüzyonu

 

 

 

 

 

 

 

 Koyu kristal inklüzyonları

Karanlık kristal inklüzyonu

Karanlık kristal inklüzyonu

 

Bir koyu kristal inklüzyonu veya “grain” belirgin bir biçimde ve hacimde olmalıdır. Koyu kristal inklüzyonları genellikle metal sülfitler olup elmasın kristalizasyonu öncesinde oluşmaktadırlar. Bazı durumlarda ince kahverengimsi siyah grafit tabakası renksiz bir kristalle kaplanmış şekilde bir oluşum söz konusu olabilmektedir. Karanlık kristal inklüzyonları, aydınlık alan görüntüsü denilen açık bir arka planda incelenerek en iyi şekilde gözlemlenebilir

Bulut

Bulut oluşumu birçok iğne ucu inklüzyonunun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu iğne uçlarının sayısı 10 lardan 1000 lere kadar olabilmektedir. Bazı durumlarda bulutlar küp, çapraz veya hegzagonlar gibi belirli şekillere sahip olabilmektedirler. Bu durumlar elmasın büyüme geçmişi ile alakalı olup büyüme yönlerinin simetri eksenine göre yönlenmededirler. Birçok inklüzyonun bulunması durumunda, bulut inklüzyonunun ayırt edilmesi ve grup içerisinde bulunduğunun belirlenmesi zor bir işlemdir.

Pırlanta içinde bulut

Pırlanta içinde bulut

Elmas içinde bulut

Elmas içinde bulut

 

 

 

 

 

Klivaj

Klivaj, pırlantanın yüzeyinden başlayan çatlak veya kırık oluşumudur.

Klivajlar oktahedral alanlarda gelişmeye başladıklarından dolayı bu klivajlar bu alanlara paralel olarak incelenerek düz çizgiler halinde görülmektedirler. Bu klivajlar dikey olarak incelendiğinde ise tüyümsü bir görünüm elde edilmektedir. Bazı durumlarda yarım daire biçiminde “çatlak” klivaj oluşumları da gözlenmektedir.

Klivajlar pırlantanın parlatma prosesi süresinde de oluşabilmektedir. Klivajlar pırlantanın en zayıf bölgesini belirtir ve hatırı sayılır bir büyüklükte pırlanta söz konusu olduğunda, bu pırlantanın sertliği klivajlar da dahil edilerek hesaplanmaktadır.

Bu nedenle külah kısmına veya sivri kısma (fantezi kesimlerde) yakın klivaja sahip pırlantaların ele alınırken özen gösterilmesi gereklidir.

Klivaj

Klivaj

Pırlanta içindeki klivaj grupları

Pırlanta içindeki klivaj grupları

Sakallı kemer

Sakallı kemer

Sakallı kemer

 

Sakallı kemer, kemer kısmında çok küçük klivajların oluşması durumunda verilen bir adlandırmadır. Eğer bu küçük klivajların bir derinliği olduğu göz önüne alınırsa bu klivajlar iç karakteristikler olarak değerlendirilmekte ve not alınmaktadır.

Eğer sadece yüzey kısmında bulunuyorlarsa bunlar dış karakteristik olarak değerlendirilmekte ve not alınmaktadır.

Lazer tedavisi

Lazerle işleme, elmasın berraklığını arttırmak için (işlem sonunda karanlık inklüzyonlar ağartılmaktadır) kullanılan bir tekniktir. Elmas yüzeyinden içeriye inklüzyonla temas edecek kadar uzun bir kanal lazerle oyulur, böylece güçlü asit karanlık inklüzyona ulaşabilmektedir. Kanalı da içeren bu oluşum bir inklüzyon olarak değerlendirilmektedir.

Tabla bölgesi içerisinden lazerle temizlenmiş

Tabla bölgesi içerisinden lazerle temizlenmiş

Pavilyon bölgesi üzerinden lazerle temizlenmiş

Pavilyon bölgesi üzerinden lazerle temizlenmiş

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>